Spotlight 

Trelleborgs Museum har fått beviljat projektstöd av Region Skåne i communitykonst & -kultur/deltagarbaserad kultur. Tillsammans med KRETS & CKC startar nu projektet Spotlight. 

 

Projektet kommer utforska Trelleborg som scen och aktiver platser i staden som idag inte känns naturliga för unga att röra sig i. Med hjälp av communityteater och konst ska projektet utforska muséets rum som kulturell plats, samt omformas och utvecklas utifrån ungas behov och idéer.

 

Vi skapar ett sammanhang och rum för unga att vara aktiva i, där de själva styr processen och dess innehåll. Trelleborg är en stad i utveckling, vilket gör det än viktigare att vara lyhörd om vad som behövs och önskas i staden.

Deltagare i projektet kommer själva få skapa eget, unikt innehåll och bjuda in allmänheten och sitt eget nätverk till evenemang på museet. På så vis sänks trösklarna för ungdomar att ta del av museets utbud. Det blir en tydlig signal att museet är en demokratisk, öppen plats som är tillgänglig för alla.

Spotlight är skapat av unga, för unga, med unga - tillsammans med Trelleborg! 

Länkar: 
CommunityKulturCentrum 

Trelleborgs Museum
 

Region Skåne

Vill du vara med?

ABF-ellips-(vit)-vitt-namn-cmyk.png
Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_negativ.png
RÄTT LOGGA svart.png