top of page

Spotlight 

Trelleborgs Museum fick beviljat projektstöd av Region Skåne i communitykonst & -kultur/deltagarbaserad kultur. Tillsammans med KRETS & CKC har unga i Trelleborg tagit över muséet i föreställningen "Vad gjorde Mika igårkväll?"

 

Projektet utforskade Trelleborg som scen och aktivera platser i staden som idag inte känns naturliga för unga att röra sig i. Med hjälp av communityteater och konst har projektet utforskat muséets rum som kulturell plats, samt omformat och utvecklats utifrån ungas behov och idéer.

 

Vi skapade ett sammanhang och rum för unga att vara aktiva i, där de själva styr processen och innehållet. Trelleborg är en stad i utveckling, vilket gör det än viktigare att vara lyhörd om vad som behövs och önskas i staden.

Deltagarna i projektet skapade eget, unikt innehåll och bjöd in allmänheten och sitt eget nätverk till evenemang på museet. På så vis sänkte vi trösklarna för ungdomar att ta del av museets utbud. Det blir en tydlig signal att museet är en demokratisk, öppen plats som är tillgänglig för alla.

Spotlight är skapat av unga, för unga, med unga - tillsammans med Trelleborg! 

Länkar: 
Spotlight Instagram
CommunityKulturCentrum 

Trelleborgs Museum
 

Region Skåne

ABF-ellips-(vit)-vitt-namn-cmyk.png
Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_negativ.png
RÄTT LOGGA svart.png
bottom of page